trenérka

vaše trenérka

Laduš

Společně se uvidíme na dynamických i pomalých lekcích. Čekejte ode mě velkou dávku motivace, nadšení a po cvičení skvělý pocit, který vás bude nutit si zapnout další společnou lekci. Pomalé lekce vás protáhnou a zklidní mysl, budeme jen teď a tady. Starat se budu o vaše tělo komplexně a využiji na to své znalosti a zkušenosti, které čerpám 15tým rokem.

Pozor, moje lekce jsou silně návykové.