1. Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Czech Fit, s.r.o. IČ: 11909650, se sídlem Náměstí Generála Píky 2703/2, PSČ 326 00 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 41301
(dále jen „poskytovatel“) 


2. Zpracování osobních údajů

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb cvičení, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mailová adresa. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb cvičení.

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.


3. Platební podmínky

Odměna za on-line služby cvičení je uvedena v rámci registračního systému jako cena měsíčního, čtvrtletního nebo půlročního členství dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (Global Payments). Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí druh jeho členství. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady členství na www.fitlix.cz. Úhrada členství je uskutečněna jednorázově předem na určitou dobu dle druhu členství, kdy v rámci členství má klient právo se přihlásit na lekce on-line cvičení.


4. Opakované platby

Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech. Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby. Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství dle aktuálního platného ceníku. Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná. Výjimkou může být akční nabídka, kdy cena první platby je oproti následujícím platbám snížena. Opakovaná platba je prováděna v pravidelných cyklech odpovídajících zvolenému typu opakovaného členství. Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to po přihlášení klienta do uživatelského účtu a následným zrušením opakované platby v sekci "upravit profil - opakované platby". Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Global Payments s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Global Payments s.r.o.


5. Storno podmínky a podmínky vrácení peněz

Svoje členství ve službě Fitlix můžete kdykoli zrušit. Přístup ke službě Fitlix budete mít až do skončení fakturačního období. Platby jsou nevratné a peníze ani kredit za částečně vyčerpaná období ani za nevyužitý obsah Fitlix nevracíme.


6. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném


7. Zvláštní ustanovení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru fitlix.cz vlastním přičiněním způsobí.